Alessi Fresia Ring

Alessi Fresia Ring Gold Small
Alessi Fresia Ring Gold Medium